კონტაქტი

კონტაქტი

სპეციალური ოპერაციების ძალები

მაიორ გელა ჭედიას სახელობის სპეციალური დანიშნულების სასწავლო ცენტრი

მუხროვანი;

ტელეფონი: (+995) 577-39-50-59

ფაქსი:

ელ-ფოსტა:  [email protected]

სამუშაო საათები: 09:00-18:00