კონტაქტი

კონტაქტი

სპეციალური ოპერაციების ძალები

მაიორ გელა ჭედიას სახელობის სპეციალური დანიშნულების სასწავლო ცენტრი

მუხროვანი;

ტელეფონი: (+995) 577-19-49-08

ფაქსი:

ელ-ფოსტა:  softc@mod.gov.ge

სამუშაო საათები: 09:00-18:00