ისტორია

ისტორია

სპეციალური ოპერაციების ძალების ისტორია გასული საუკუნის ბოლოს იწყება. 1998 წელს კოჯრის სამხედრო ბაზაზე შეიქმნა „თავდაცვის სამინისტროს არასაომარი სამხედრო ოპერაციების მოსამზადებელი ცენტრი“, რომელსაც ერთი წლის შემდეგ „მცირე ინტენსივობის კონფლიქტებში სამხედრო ოპერაციათა მოსამზადებელი ცენტრი“ ეწოდა. აღნიშნული ცენტრის ბაზაზე, 1999 წლის 22 ნოემბერს თურქი ინსტრუქტორების დახმარებით ქვეყნის ისტორიაში პირველად ქართული საჯარისო სპეციალური დანიშნულების ჯგუფის მომზადებისა და აღჭურვის პროგრამა დაიწყო და სპეციალური დანიშნულების პირველი ქართული ჯგუფიც მაშინ ჩამოყალიბდა. მოგვიანებით ამ ქვედანაყოფის მომზადების პროცესში ამერიკული მხარე და ნატო ჩაერთო.

სპეციალური დანიშნულების ქვედანაყოფმა ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში რამდენჯერმე განიცადა ტრანსფორმაცია. 2002 წელს თავდაცვის მინისტრის ბრძანების საფუძველზე შეიქმნა „სპეციალური დანიშნულების ბრიგადა". მოგვიანებით ქვედანაყოფს ჯერ „სპეციალური ოპერაციების დაჯგუფება", ხოლო 2009 წელს კი „სპეციალური ოპერაციების ძალები" ეწოდა.