სამხედრო ინსიგნიების ტარების წესი საველე ფორმაზე

სამხედრო ინსიგნიების ტარების წესი საველე ფორმაზე