სამხედრო ინსიგნიების ტარების წესი ა კლასის უნიფორმაზე

სამხედრო ინსიგნიების ტარების წესი ა კლასის უნიფორმაზე