ამოცანა

ამოცანა

სპეციალური ოპერაციების ძალების ამოცანაა: დაგეგმოს, მოამზადოს და აღასრულოს სპეციალური ოპერაციები ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების, დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობის დასაცავად. ასევე, განავითაროს ნატოსთან ურთიერთთავსებადი, მოქნილი და გადასროლისუნარიანი სპეციალური ოპერაციების ძალების სტრუქტურა ნატოს, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და სხვა პარტნიორი ქვეყნების მიერ ჩატარებულ საერთაშორისო მისიებში და ოპერაციებში წარმატებული მონაწილეობისათვის.