სპეციალური ოპერაციების ძალების ხუთი ოქროს კანონი

სპეციალური ოპერაციების ძალების ხუთი ოქროს კანონი

 

  1. ადამიანი უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ნებისმიერი სხვა საშუალება.

  2. ხარისხი უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე რაოდენობა.

  3. სპეციალური ოპერაციების ქვედანაყოფების მასობრივი ჩამოყალიბება შეუძლებელია.

  4. საგანგებო მდგომარეობაში კვალიფიციური სპეციალური ოპერაციების ქვედანაყოფების მოკლე დროში შექმნა შეუძლებელია.

  5. სპეციალური ოპერაციები საჭიროებს სხვა ძალების მხარდაჭერას.