სპეციალური ოპერაციების ხუთი ოქროს კანონი

სპეციალური ოპერაციების ხუთი ოქროს კანონი

სპეციალური ოპერაციების ხუთი ოქროს კანონი
❑ ადამიანი უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე მატერიალური ქონება.
❑ ხარისხი რაოდენობაზე მნიშვნელოვანია.
❑ სპეციალური ოპერაციების ბევრი ქვედანაყოფის ერთდროულად შექმნა შეუძლებელია.
❑ სპეციალური ოპერაციების კომპეტენტური ქვედანაყოფების შექმნა შეუძლებელია საჭიროების დადგომის შემდეგ.
❑ სპეციალური ოპერაციების უმეტესობა საჭიროებს მხარდაჭერას სპეციალური ოპერაციების ძალების გარე წყაროებიდან.