სპეციალური ოპერაციების ხუთი ოქროს კანონი

სპეციალური ოპერაციების ხუთი ოქროს კანონი

 

  1. ადამიანი უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე მატერიალური ქონება.

  2. ხარისხი რაოდენობაზე მნიშვნელოვანია.

  3. სპეციალური ოპერაციების ბევრი ქვედანაყოფის ერთდროულად შექმნა შეუძლებელია.

  4. სპეციალური ოპერაციების კომპეტენტური ქვედანაყოფების შექმნა შეუძლებელია საჭიროების დადგომის შემდეგ.

  5. სპეციალური ოპერაციების უმეტესობა საჭიროებს მხარდაჭერას სპეციალური ოპერაციების ძალების გარე წყაროებიდან.