სიახლეები

19 ნოემბერი 2019

რეფორმა სპეციალური ოპერაციების ძალებში

რა არის საჭირო თავდაცვის ძალების ოპერატიული მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად და ნატოსთან თავსებადობის გასაზრდელად (ვიდეო)