კურსები

რეინჯერის მომზადების კურსი

 

       რეინჯერის მომზადების კურსის ხანგრძლივობა შეადგენს 22 კვირას და მისი ჩატარება დაგეგმილია 2020 წლის 25 მაისიდან 1 ნოემბრამდე. 2020 წელს რეინჯერის კურსზე მიიღებიან 18 - 30 წლის ასაკის თავდაცვის ძალების საკონტრაქტო სამსახურის სამხედრო მოსამსახურეები, რომლებიც აკმაყოფილებენ ,,A ვარგისია” კატეგორიას. რეინჯერის მომზადების კურსზე ჩაირიცხებიან ის სამხედრო მოსამსახურეები, რომლებიც დააკმაყოფილებენ სავალდებულო კრიტერიუმებს (კურსის დაწყებამდე კანდიდატებს ჩაუტარდებათ ტესტირება ფიზიკურ მომზადებაში და უნარ-ჩვევებში).         

კურსის მიზანი

      რეინჯერის კურსის მიზანია სამხედრო მოსამსახურეებს შესძინოს და გამოუმუშაოს საბრძოლო ოპერაციების ჩატარებისათვის აუცილებელი ცოდნა და უნარები, განსაკუთრებით რთული ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზეწოლის ქვეშ, საბრძოლოსთან მაქსიმალურად მიახლოებულ გარემო პირობებში. რეინჯერის კურსი მნიშვნელოვანი საწინდარია წარმატებული სამხედრო კარიერის შასაქმნელად. აღნიშნული კურსი ტარდება სპეციალური ოპერაციების ძალების მაიორ გელა ჭედიას სახელობის სპეციალური დანიშნულების სასწავლო ცენტრში (მუხროვანი). რეინჯერის კურსის დასრულების შემდეგ პირადი შემადგენლობა გაივლის საპარაშუტო მომზადების კურსს და სწავლას გააგრძელებს სპეციალური დანიშნულების კურსზე.