კურსები

სპეციალური დანიშნულების პროგრამა

პროგრამის მიზანი

       სპეციალური დანიშნულების პროგრამა არის სამხედრო ლიდერის კურსი რომელიც ორიენტირებულია მცირე ქვედანაყოფების ტაქტიკაზე. პროგრამის განმავლობაში სამხედრო მოსამსახურეები შეისწავლიან საბრძოლოსთან მაქსიმალურად მიახლოებულ გარემო პირობებში ოპერაციების ჩატარებას და განიმტკიცებენ ლიდერის მიერ ქვედანაყოფის ეფექტური მართვისა და კონტროლისათვის აუცილებელ უნარ-ჩვევებს. პროგრამა ამზადებს სპეციალური ოპერაციების მებრძოლებს.

       წარმატებული კურსანტები გახდებიან რჩეული სპეციალური ოპერაციების ძალების მებრძოლები და ისარგებლებენ მაღალი ანაზღაურებით. მომავალში მათ შეასაძლებლობა ექნებათ გაიარონ მებრძოლი მყვინთავის პროგრამა, სნაიპერთა მომზადების პროგრამა და პირადი დაცვის პროგრამა.