ონლაინ რეგისტრაცია მიმდინარეობს ჩვეულ რეჟიმში.
კურსის გადადება გამოწვეულია პანდემიის მიზეზით.
დარეგისტრირებულ მოქალაქეებს ჩვენ აუცილებლად დაგიკავშირდებით.
სიახლე
საწყისი საბრძოლო მომზადების (BCT) კურსი სპეციალური ოპერციების ძალებისათვის
გაეცანით პირობებს