საწყისი საბრძოლო მომზადების (BCT) კურსი სპეციალური ოპერციების ძალებისათვის
გაეცანით პირობებს